# Konfiguracja pluginu

# Informacje ogólne

Pobieramy plugin z tej strony i wgrywamy go na serwer. Po wgraniu należy zrestartować serwer.

# Konfiguracja

Po zrestartowaniu serwera należy otworzyć plik config.yml znajdujący się w folderze plugins/SpaceIsPlugin.

Uzupełniamy 3 zmienne, pozostałe 2 można zmienić, ale mogą pozostać domyślne:

Pole Opis
serverKey Klucz serwera dostępny w panelu SpaceIs.pl > Moja licencja > Serwery > Edycja poszczególnego serwera
serverId ID serwera dostępny w panelu SpaceIs.pl > Moja licencja > Serwery > Edycja poszczególnego serwera
apiKey Klucz API z panelu SpaceIs.pl > Zarządzanie licencją
apiUri Link do API, służy tylko do dedykowanych instancji SpaceIsa, bądź indywidualnych zamówień. Zostaw domyślny
debug Opcja logowania wszelkich akcji, w konsoli zostaną pokazane wrażliwe informacje (klucz API, klucz serwera) oraz adresy, z którymi łączy się plugin

Po skonfigurowaniu pluginu należy zrestartować serwer. W przypadku zmiany już działającego configu można wywołać komendę /spaceis reload (wymagana permisja spaceis.reload).